Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Sgoil-araich 1

29.1.15

Bha torr spors againn anns an sneachda, ach bha barrachd spors aig na tidsearan.  

We had lots of fun in the snow with the sledge, but the teachers had more fun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: