Thàinig Andy MacKechnie a-steach air Diluain an 18mh den Chèitean airson dànnsa Street Jammin’ a dhèanamh. Chaidh an sgoil-àraich dhan tàlla  sa mhadainn agus an uairsin fhuair  clas 1, 1/2 agus an sgoil-àraich cothrom dànnsa a dhèanamh còmhla ris

Andy MacKechnie came in on Monday 18th May to show us Street Jammin’. We had a great time and we were dancing with Clas 1 agus Clas 1/2.