Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Teadaidhean na Gaidhlig!

 

Cum suil a-mach airson na teadaidhean ur againn an ath theirm.  Bidh iad a’ dol dhachaigh le cuideigin gach seachdain airson cuairt!

Keep an eye out for our new teddies which will be going home with a lucky person each week next term.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: