Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Trang Trang Trang !

on December 7, 2018

Abair gu robh seachdain trang againn le Fèill Nollaig, Dìnnear Nollaig agus ag ullachadh airson an cònsairt againn air Diluain.  Cuideachd bha sinn trang a leughadh, a sgriobhadh, a peanta agus a cluich.

What a busy week we have had with the Christmas Craft Fair, Christmas Dinner and all our preparations for our concert on Monday. We also had time to do some reading, writing, painting and playing.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: