Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Seall

on November 30, 2018

The Child Created Sgoil-àraich Rules are:

Kind hands, walking feet, listening ears and we look after toys.

Anns an Sgoil-àraich, tha ar

làmhan coir, càsan a’coiseachd, cluasan ag èisteachd agus agus bidh sinn a’ coimhead as dèidh toidhs.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: