Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Càfaidh na Caisge

Tapadh leibh uile airson tighinn dhan càfaidh againn an-dè.  Bha sinn cho toilichte sibh fhaicinn.   Chruinnich sinn £159.19.

Thank you so much to everyone who came along  to our café yesterday.  We were so pleased to see you!  We raised £159.19 which will go towards Sgoil-àraich funds.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

Peataichean agus Beathaichean san Fheasgar

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn peataichean agus beathaichean fiadhaich. an t-seachdainn seo, ‘s e cailleach-oidhche a tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn.

We have been learning about pets and wild animals.  This week we are learning about owls.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn seillein san mhadainn

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn seillein an t-seachdainn seo.  Bha sinn a’ leigeil oirnn gur e seillein a bh’ annainn,  a-muigh a’ cruinneachadh pollen

We are learning about bees and how they fly.  We pretended to be bees collection pollen while we were outside.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

La na sròine deirg

 

Bha tòrr spòrs againn an-diugh!   Chuir sinn oirbh aodaich dearg agus thug sinn a-steach £1.   Rinn sinn dealbhan, thàinig na buddies a-staigh airson cluich agus bha sinn a’ dannsadh.

What had a great day today.  We came in with red clothes on and put a £1 into the box for Red Nose Day.  We made pictures, made cakes, we were dancing and the buddies also came in to play with us!

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Leave a comment »

Onery

Bha sinn ag èisteachd ris an sgeulachd mu dheidhinn Goldilocks agus na trì mathan.

We listened to the the story about Goldilocks and the 3 bears.  We compared the different sizes of coloured bears.  We love Onery!

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

Muncaidhean

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn muncaidhean san Fheasgar.    Rinn sinn banana milkshake.   Chaidh sinn dhan talla agus leig sinn oirnn gun e muncaidhean a bh’annainn ‘s streap air an climbing frame

In the afternoon we have been talking about monkeys.  We made banana milshake, which was very yummy! We also pretended to be monkeys on the climbing frame.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

An cuimhnich sibh

 

We love to go outside in most weathers.   Please make sure that your child comes into Sgoil-àraich with appropriate clothing on especially wellies and waterproof jackets if it’s raining.

Taing Mhòr

 

Leave a comment »

La Mòr nan Leabhraichean

La Mòr nan Leabhraichean – a-maireach!!

Diardaoin/Thursday 2nd March 

Dress up as your favourite character/bring your favourite book

Leave a comment »

Rinn sinn pancakes an-dè!

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

Tha sinn air a bhith trang san Sgoil-araich!

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »