Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Moving on ceremony

The Moving on ceremony starts at 10.30, NOT 10.00 as stated in the school newsletter which was sent out yesterday. Sorry for any confusion 

Luchd-obrach Sgoil-àraich 

Leave a comment »

Turas Rosemarkie

Leave a comment »

La Spòrs

Bidh la spòrs air an-diugh!

sports day is ON today!!! 

Leave a comment »

Fiosrachadh airson Clas a h-aon agus Sgoil-àraich air a-nochd! 

P1 information evening is on tonight Thursday 1 June @ 6.30pm 

Sgoil-àraich information evening starts at 6pm tonight. 

Leave a comment »

Newsletter An Cèitean

May 2017 newsletter

Leave a comment »

Turas sa Choille- dealbhan bhon fheasgar

Chaidh sinn a-mach airson turas sa choille an-diugh!

Bha an t-sìde cho breagha.  Rinn sinn wands le bioran agus cloimh.   Rinn sinn  biastagan cuideachd le cònaichean agus duilleagan.   Bha tòrr spòrs againn agus tha sinn uile a’ faireachdainn sgìth  a-nis gu h-araid na tidsearan 🙂

We went out for a trip to the forest today.  It was a beautiful day.  We made beasties with cones and leaves and made some wands using sticks and wool.  We had a great day out and are all feeling very tired now, especially the teachers 🙂

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

Turas sa Choille- dealbhan bhon mhadainn

 

Chaidh sinn a-mach airson turas sa choille an-diugh!

Bha an t-sìde cho breagha.  Rinn sinn wands le bioran agus cloimh.   Rinn sinn  biastagan cuideachd le cònaichean agus duilleagan.   Bha tòrr spòrs againn agus tha sinn uile a’ faireachdainn sgìth  a-nis gu h-araid na tidsearan 🙂

We went out for a trip to the forest today.  It was a beautiful day.  We made beasties with cones and leaves and made some wands using sticks and wool.  We had a great day out and are all feeling very tired now, especially the teachers 🙂

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

Turas sa choille 9mh An Cèitean

 

Mur a h-eil do phàiste a-staigh mar as àbhaist air Dimàirt agus ma tha iad a’ dol dhan choille, feumaidh iad a bhith aig Sgoil-àraich aig 9.20m/12.35f agus air an togail aig Sgoil-àraich aig 11.30m/2.45f.

If your child is not normally in on Tuesday but  they are coming along for the trip to the forest.  Please could they be at Sgoil-àraich for 9.20m/12.35f and collected at Sgoil-àraich at 11.30f/2.45f. Thank you.

 

ENSURE YOUR CHILD IS DRESSED IN APPROPRIATE CLOTHING eg OUTDOOR SUIT, BOOTS, WARM CLOTHING, HATS & GLOVES WHEN ARRIVING AT SGOIL-ÀRAICH

If on the day, the weather is horrendous, the alternative date will be TUESDAY 16th MAY. 

 

Leave a comment »

Càfaidh na Caisge

Tapadh leibh uile airson tighinn dhan càfaidh againn an-dè.  Bha sinn cho toilichte sibh fhaicinn.   Chruinnich sinn £159.19.

Thank you so much to everyone who came along  to our café yesterday.  We were so pleased to see you!  We raised £159.19 which will go towards Sgoil-àraich funds.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

Peataichean agus Beathaichean san Fheasgar

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn peataichean agus beathaichean fiadhaich. an t-seachdainn seo, ‘s e cailleach-oidhche a tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn.

We have been learning about pets and wild animals.  This week we are learning about owls.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »